Tomaszowska Okrąglica (Groty Nagórzyckie, Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy)

Będąc w Spale warto również wybrać się na zwiedzanie Tomaszowskiej Okrąglicy
w skład której wchodzą:

1. Groty Nagórzyckie:

"Nagórzyckie wyrobiska powstały w wyniku eksploatacji piasku, niezbędnego do produkcji szkła. Zbudowane są z piaskowca cenomańskiego, pochodzącego z epoki kredy, czyli prawie 100 mln lat temu, zaczęły formować się jaskinie, które kryją w sobie wiele tajemniczych historii. Dzięki środkom Unii Europejskiej zaadaptowano dawne groty na podziemną trasę turystyczną.

Podziemna trasa turystyczna Groty Nagórzyckie w Tomaszowie Mazowieckim jest pierwszym tego typu obiektem w rejonie centralnej Polski." (źródło: http://www.okraglica.pl)

2. Skansen Rzeki Pilicy:

"Tworzony jest od 2000 r. z inicjatywy władz samorządowych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Ma na celu popularyzowanie i zachowanie walorów przyrodniczych oraz tzw. przestrzeni kulturowej rzeki Pilicy i jej dopływów.

Pierwszym obiektem i zalążkiem Skansenu był zabytkowy, drewniany młyn wodny, zawierający elementy XIX - wieczne. W Skansenie organizowane są ekspozycje stałe i czasowe, obrazujące bogactwo dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Pilicy i Nadpilicza. U podnóża młyna eksponowana jest największa w kraju kolekcja kamieni młyńskich, licząca już ponad 30 okazów, pochodzących z nieistniejących już młynów wodnych w dorzeczu Pilicy.

Podstawowym założeniem Skansenu Rzeki Pilicy jest tworzenie placówki żywej, w której przyrodę i historię rzeki oraz przestrzeń kulturową, jaką ona wytworzyła, można poznawać wszystkimi zmysłami." (źródło: www.okraglica.pl/)

3. Rezerwat Niebieskie Źródła:

"To rezerwat krajobrazowy o powierzchni 29 ha, położony w dolinie Pilicy.
Są to jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę." (źródło: www.okraglica.pl/)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu o Tomaszowskiej Okrągilcy: