Dokumenty

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
HOTELU PREZYDENT
ul. Hubala 15
97-215 Inowłódz

Pobierz PDF

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności
podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od
naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron
internetowych.

I. Właścicielem hotelu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest - Hotel
Prezydent Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Prezydent z
siedzibą w Spale, 97-215 Inowłódz.

II. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

III. Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz
wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

IV. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej.

V. Dane zbieramy podczas :
- procesu rezerwacji przez stronę internetową
- procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także
w trakcie meldowania gościa w hotelu
Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych
(Booking.com , HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.

VI. Zbieramy następujące dane :
Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub
założenia jednorazowej rezerwacji.
1. Przy zakładaniu konta na stronie hotelu, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta,
oraz podaje następujące dane:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
c) Numer telefonu
d) Adres e-mail
Wyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się
do konta
- Przy jednorazowej rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową, zakres zbieranych
danych jest taki sam jak podczas zakładania konta, powiększony dodatkowo o kraj
zamieszkania.
2. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat,
a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane :
a) Imię i Nazwisko;
b) Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail;
e) Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na
przedsiębiorstwo);
f) Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu
hotelowego);
g) Nr dokumentu tożsamości.
3. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od
ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek,
oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna).
4. Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe
informacje ( adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu,
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu,
rodzaj systemu operacyjnego).

VII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:
1. Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.
2. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania:
- tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami
księgowości.
3. Obsługi pobytu Klienta w hotelu:
- monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.)
- zarządzanie dostępem do pokoi,
- wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas
pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków
umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i
wandalizm, problemy przy płatności).
4. Poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie:
- przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu
marketngowego –  w celu prowadzenia działań marketngowych, promocji marek i
lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta,
- lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów,
- dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi,
- informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu.
5. Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po:
- obsługa programu lojalnościowego,
- operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta –  w celu
przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości,
- tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie
sprawozdawczości,
- zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania
ofert, gdy Klient odwiedza internetową stronę hotelu lub rezerwuje hotel,
- wysyłanie newsleterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także
telefoniczny kontakt z Klientem,
- obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i
ankiet zadowolenia,
- branie pod uwagę prawa do sprzeciwu.
6. Poprawa usług hotelu, a w szczególności:
- obsługi skarg i zażaleń,
- oferowanie Klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu w
tym:
poprawy nawigacji, wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.
8. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania
dokumentów księgowych).

VIII. Dostęp do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni
pracownicy hotelu, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy
(podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu). Dane mogą zostać również udostępnione
podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Hotel Prezydent w Spale podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych
osobowych naszych Klientów.

X. Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany
jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej
transakcji.

XI. Klientom hotelu Prezydent w Spale prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania,
prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych
przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia
zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketngowych.

XII. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres
określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu
jej odwołania.

XIII. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 15 dniach od daty ich
rejestracji.

XIV. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).

XV. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie
hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej ado@prezydenthotel.pl.

XVI. Polityka Cookies
Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika,
służące do identyfkacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu
internetowego.
Za pomocą „cookies” dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu
użytkowników, aktywności użytkownika, sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na
dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

XVII. Zmiany w polityce prywatności hotelu Prezydent w Spale
Hotel Prezydent w Spale rezerwuje prawo do zmieniania, modyfkowania lub poprawiania
niniejszej polityki w dowolnym momencie.

Ostatnia aktualizacja:25.05.2018r.

 

Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELU PREZYDENT***

 Pobierz PDF

 

Szanowni  Goście,

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Naszych Gości.

 

§1

 

1.       Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 następnego dnia – jednakże w przypadku dostępności, pokoje są wydawane już od godz. 11.00.

2.       Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

 

§2

 

1.         Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.

2.         Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

3.         Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od 6:00 do 22:00

4.         Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

5.         Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 

§3

 

1.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

2.    Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

4.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość  naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną przekazane na przechowanie  do skrytki depozytowej znajdującej się na  recepcji.

5.       Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

6.       W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarem, Gość powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika recepcji lub jakiegokolwiek pracownika hotelu.

7.       Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy drzwi zostały zamknięte, a klucz pozostawić w recepcji.

8.       Opłata za zgubienie klucza od pokoju wynosi 30 zł.

9.       Zgodnie ustawą z dnia 8 kwietnia 2010r. zabrania się palenia wyrobów tytoniowych  w całym obiekcie hotelowym.  Nie zastosowanie się do powyższego punktu grozi karą grzywny w wysokości 1000 zł.

 

§4

 

1.       Hotel ma obowiązek zapewnić:

·         Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

·         Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.

·         Profesjonalną i uprzejmą obsługę.

·         Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie.

 
 

 

2.       Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

·         Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

·         Budzenie o wyznaczonej godzinie.

·         Przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w skrytce depozytowej w hotelu.

 

§5

 

Dane osobowe:

1.       Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hotel Prezydent w Spale Sp. z o.o.
z siedzibą w Spale, ul. Hubala 15, 97-215 Inowłódz

2.       Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich,
a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

3.       Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony
w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.

5.       W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.

6.       Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***

·         Firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu
lub przesyłki kurierskiej;

·         Firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;

·         Firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

·         Firmom świadczącym obsługę prawną;

·         Firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu

7.       W przypadku potwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.       Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu
lub za pomocą skrzynki mailowej ado@prezydenthotel.pl

 

§6

 

1.       W hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 7 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

 
 

 Życzymy Państwu miłego pobytu.

 

Obowiązuje od 21 maja 2018 r.